RESFOTO.PLRESFOTO.PL RESFOTO.PLRESFOTO.PLRESFOTO.PLRESFOTO.PL
pustelnia

Na Zaśpicie - jednym ze szczytów Beskidu Niskiego (we wschodniej części Beskidu Dukielskiego) zlokalizowane jest popularne miejsce pielgrzymkowe i turystyczne. To właśnie w lasach okolic Dukli (w okolicy Trzciany) znajduje się pustelnia św. Jana z Dukli gdzie według tradycji, w XV wieku, prowadził pustelnicze życie. 

Ruiny warownego zespołu klasztornego Karmelitów Bosych położone są na jednym ze wzgórz zwanym Marymontem, nad malowniczą Osławą w Zagórzu. Fundatorem kościoła p.w. Zwiastowania NMP z Góry Karmel i klasztoru był wojewoda wołyński Jan Franciszek Stadnicki, właściciel pobliskiego Leska. W centrum zespołu klasztornego otoczonego murem, mieścił się kościół i klasztor. Przy klasztorze otoczonym krużgankami, z basztą w jednym z narożników, mieścił się dziedziniec, studnia i brama.  W murze zachodnim znajdowała się brama główna, pomieszczenia mieszkalne oraz miejsce dla furtiana. Do kompleksu klasztornego należało także forysterium (dom dla ważnych gości), kordegarda (wartownia) oraz poza murami szpital dla weteranów wojennych.  Kościół zbudowany w stylu barkowym nawiązywał do rzymskiej świątyni Ojców Jezuitów Il Gesu, z dwoma wieżami przy prezbiterium.

Pruchnik to małe miasto w powiecie jarosławskim, słynące przede wszystkim z zabytków architektury drewnianej. W sąsiedztwie drogi powiatowej do Przemyśla, nad rzeką Mleczka znajdują się ruiny starego zamku obronnego - sporych rozmiarów baszta z częścią mieszkalną /do 2007 roku zamek leżał na terytorium wsi Węgierka/.

Zamek w Krasiczynie - malowniczo położony na Pogórzu Przemyskim - to jedna z perełek architektury renesansu w Polsce. Zbudowany na planie czworoboku, na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława i Marcina Krasickich.  Otoczony murem obronnym z czterema narożnymi basztami: Boską, Papieską, Królewską oraz Szlachecką. 

Posada Rybotycka to mała wieś w gminie Fredropol /powiat przemyski/ - położona malowniczo w dolinie rzeki Wiar, w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. To właśnie tutaj -  na małym wzniesieniu, niedaleko Wiaru znajduje się najstarsza zachowana cerkiew obronna w Polsce - pochodząca z XV wieku cerkiew św. Onufrego. Wybudowana w stylu gotyckim, z kwadratową nawą zwięczoną wieżą o charakterze obronnym. W wieżach do dziś widoczne są małe okienka strzelnicze.

Pałac w Dubiecku jest malowniczo położony nad Sanem, w sąsiedztwie Parku Krajobrazoowego Pogórza Przemyskiego. Znany jest przede wszystkim jako miejsce urodzin w 1735 roku Ignacego Krasickiego.

Horyniec-Zdrój to wieś uzdrowiskowa położona na północno-wschodnim krańcu województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim a geograficznie na pograniczu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Południowego /określanego czasem mianem Wschodniego/.

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Hoszowie /obecnie kościół rzymskokatolicki pw. bł. Bronisławy/ położona jest na małym wzniesieniu w małej wsi Hoszów w gminie Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim. Drewniana świątynia została wzniesiona w 1931 roku w miejscu cerkwi z XVIII wieku.

Sanktuarium Maryjne wraz z klasztorem OO. Dominikanów w Borku Starym położone jest malowniczo na wzniesieniu ok 300 m n.p.m na Pogórzu Dynowskim. Pomimo odległości ok 17 km od Rzeszowa należy administracyjnie do archidiecezji przemyskiej. Jest jednak bardzo chętnie odwiedzane także przez wiernych diecezji rzeszowskiej. W barokowym sanktuarium szerzony jest kult MB Borkowskiej, której to obraz znajduje się na ołtarzu kościoła.

Nowe Miasto to jedno z największych osiedli w Rzeszowie. Mieszka na nim blisko 16000 ludzi. Zabudowania to w większości 11-piętrowe bloki z tzw. "wielkiej płyty".

2009 rok kończymy jesiennym zdjęciem ul. Sokoła /od strony ul. Moniuszki/. Na pierwszym planie mamy fragment Gmachu Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego /obecnie jest to siedziba banku i kilku małych firm/.

Kreacja: Magda Chudzik | Wdrożenie: Monika Płuska