RESFOTO.PLRESFOTO.PL RESFOTO.PLRESFOTO.PLRESFOTO.PLRESFOTO.PL

Cmentarz greckokatolicki w Lutowiskach

Lutowiska położone u podnóża wschodniej części Otrytu to brama polskiej części Bieszczadów Wysokich. W jednej z największych gmin i jednocześnie najrzadziej zaludnionych można zaleźć ślady dawnej wielokulturowości. Do II wojny światowej mieszkali tu obok siebie ludzie wyznania mojżeszowego, greckokatolickiego i rzymskokatolickiego.

Pozostałością po społeczności ukraińskiej jest cmentarz greckokatolicki i miejsce po dawnej cerkwi. Przy wejściu do cmentarza znajduje się makieta dawnej parafialnej cerkwi p.w. św. Michała Archanioła  opuszczonej przez grekokatolików w 1951 roku. Wtedy to nastąpiła wymiana ziem z ZSRR a w konsekwencji wysiedlenie ludności ukraińskiej i przesiedlenie części Polaków z Sokalszczyzny w tereny Bieszczadów. Cerkiew niszczała aż do 1980r. kiedy to rozebrano ją i właśnie z niej wybudowano kościół w Dwerniku.

Dziś na cmentarzu znajduje się kilka nagrobków greckokatolickich m.in. ks. Josyfa Koteckoho jak i rzymskokatolickie. W swojej historii cmentarz służył jako miejsce pochówku obu wyznań katolickich. 

Literatura:
Bieszczady, przewodnik, wyd. Rewasz
Gmina Lutowiska

Położenie cmentarza:

Cmentarz znajduje się na pagórku na przeciwko przystanku PKS, w sąsiedztwie części wsi tzw. Posady Dolnej, przy drodze 896 czyli tzw. wielkiej pętli bieszczadzkiej.


Pokaż Lutowiska na większej mapie

Kreacja: Magda Chudzik | Wdrożenie: Monika Płuska