RESFOTO.PLRESFOTO.PL RESFOTO.PLRESFOTO.PLRESFOTO.PLRESFOTO.PL

Cmentarz żydowski w Lesku

Żydzi pojawili się w Lesku - położonym w dolinie Sanu, w pasie Gór Sanocko-Turczańskich - już w I połowie XVI wieku. Pierwszego mieszkańca wyznania mojżeszowego odnaleziono w spisie ludności z 1542 roku. Jednak według tradycji, której nie udało się historykom potwierdzić, mogli oni przybyć do miasta już pod koniec XV wieku z Hiszpanii. Jak znaczącą grupę społeczną stanowili Żydzi obrazuje najlepiej spis mieszkańców z 1921 roku - wykazał on, że stanowili  oni ok 60% ogółu mieszkańców Leska.

Jednym ze świadków tej wielowiekowej, bogatej historii społeczności wyznania mojżeszowego jest kirkut przy ul. Słowackiego. 

Cmentarz zlokalizowany jest na na niewielkim wzniesieniu, w pobliżu synagogi. Należy do jednej z najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce - najstarsza macewa Elizera syna Meszulama pochodzi z 11 września 1548 roku. Na powierzchni około 3 hektarów znajduje się w sumie około 2 tysiące nagrobków. Zatem jest to najlepiej zachowany kirkut w województwie podkarpackim a jednocześnie największy w Polsce pod względem ilości zachowanych starych macew z XVI do XVIII wieku.

W 1996 roku odsłonięto na cmentarzu pamiątkową tablicę poświęconą ofiarom Holokaustu. Leski kirkut był miejscem rozstrzeliwania Żydów w czasie II wojny światowej. 14 sierpnia 142 roku naziści dokonali egzekucji na około 100 osobach. Do 1943 roku na cmentarzu mordowano zbiegów z obozu w Zasławiu.

Literatura:
Bieszczady, przewodnik, wyd. Rewasz
Wirtualny Sztetl

Położenie:

Wejście do cmentarza znajduje się od ul. Słowackiego, obok Powiatowego Urzędu Pracy. Pod kirkutem zlokalizowany jest parking. Klucze do wejścia znajdują się w domu na przeciwko, wejście płatne około 8zł.


Pokaż Cmentarz żydowski w Lesko na większej mapie

Kreacja: Magda Chudzik | Wdrożenie: Monika Płuska