RESFOTO.PLRESFOTO.PL RESFOTO.PLRESFOTO.PLRESFOTO.PLRESFOTO.PL

Cmentarz greckokatolicki w Berehach Górnych

Berehy Górne (Brzegi Górne) to nieistnijąca wieś rozciągająca się kiedyś między Przełęczami Wyżną (początek najpopularniejszej ścieżki na Połoninę Wetlińską) i Wyżniańską (początek szlaków na Połoninę Caryńską i masyw Rawek) w Bieszczadach Zachodnich. W czasach świetności mieszkało tam blisko 600 mieszkańców, z czego 95% było wyznania greckokatolickiego. W czerwcu 1946 roku, po zdobyciu terenu przez polskie wojska, mieszkańców 128 gospodarstw wysiedlono do ZSRR a wieś wraz z cerkwią zniszczono. Jedną z nielicznych pozostałości po mieszkańcach tego terenu jest cmentarz greckokatolicki, położony przy skrzyżowaniu wielkiej pętli bieszczadzkiej z drogą prowadzącą do Nasicznego i Dwernika. Prowadzi stamtąd czerwony szlak na Połoninę Wetlińską i Caryńską.

Na cmentarzu ocalało jedynie 11 nagrobków. Reszta z niemalże 100, została zniszczona, przerobiona i wykorzystana przy budowie bieszczadzkiej obwodnicy w latach 1960-1962. Część ocalałych nagrobków jest autorstwa lokalnego kamieniarza Hrycia Buchwaka - charakterystycznie ozdobione geometrycznymi ornamentami - w tym także sam nagrobek tego artysty. Na cmentarzu dostrzeżemy także fragmenty podmurówki spalonej cerkwi bojkowskiej św. Michała Archanioła zbudowanej w XIX wieku. Na jej miejscu stoi dzisiaj krzyż.

Przez cały teren nieistniejącej wsi wytyczono ścieżkę dendronlogiczno-historyczną "Berehy Górne" z kilkunastoma przystankami, dziś nieuczęszczaną i źle utrzymaną. Mniej więcej w połowie drogi między przełęczami znajdziemy pozostałości po zabudowaniach: podmurówki, piwnice, drzewa owocowe, stare lipy, jawory i jesiony. 

Literatura
Bieszczady, przewodnik, wyd. Rewasz;
Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. Gmina Lutowiska. Ustrzyki Górne - Warszawa: BdPN, Wyd. S. Kryciński.

Położenie cmentarza


Pokaż Berehy Górne na większej mapie

Kreacja: Magda Chudzik | Wdrożenie: Monika Płuska